Den här bloggen har sin bakgrund i att jag själv ville köpa en surfplatta. Men eftersom det fanns så oerhört många surfplattor på marknaden visste jag inte alls vilken surfplatta jag skulle välja. Bra guider var också svåra att hitta. Så nu vill jag hjälpa andra genom att ge dem råd kring surfplattor!

torsdag 20 september 2012

Kan en ny HP surfplatta vara på gång?

Ja, det tror åtminstone vissa experter, eftersom HP nyligen lanserade en rad andra produkter, och då gav vissa indikationer på detta. I så fall tros det att surfplattan kommer att vara riktad till företag och affärsmän, och därför skilja sig något från befintliga surfplattor på marknaden.

Troligtvis kommer även en bra koppling till HPs olika skrivare finnas, för att göra det enklare att skriva ut saker, t.ex. affärsdokument, då det är just affärsmän och företag som är tänkta att använda surfplattan, från surfplattan.

Så mycket annat är inte känt om HPs möjliga framtida surfplatta, men en del tror att det är den som syntes i vissa HP annonser, som visades i samband med sommar OS i London. Den produkt som killen håller på bilden är alltså det man skymtade i vissa av annonserna, men att detta faktiskt är en kommande surfplatta är alltså inget som HP själva bekräftat.

Inte heller namnet på surfplattan är ännu känt. Så det ska bli spännande att se om det ligger något i detta rykte eller inte!

(bildkällan)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar